Sahte Haber ve Nefret Söylemiyle Mücadele için İncEle Gençlik Kampı

29, 30 Kasım, 1,2,3 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek, toplumsal barış inşasındaki önemli adımları, küresel konuları, ayrımcılık, nefret söylemi, ifade özgürlüğü, dezenformasyon gibi konuları tartışacağımız ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştireceğimiz “İncEle Gençlik Kampı’na davetlisiniz!

İncEle Gençlik Kampı, Türkiye Avrupa Vakfı’nın (TAV) yürütücülüğünde, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen, SAHNE: Sahte Haberler ve Nefret Söylemi ile Mücadele projesi faaliyetlerinden biridir.

İncEle Gençlik Kampı, 18-25 yaş arası gençlerin insan hakları, ayrımcılık, nefret söylemi ve dezenformasyonun etkilerini anlama, dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığını geliştirme, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim adaleti gibi konularda farkındalık kazandırma ve kişisel gelişimlerine katkı sağlama ve kendi dezenformasyonla mücadele kampanyalarını oluşturma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.

Etnik, dini, ulusal kimliklere; cinsiyet ve cinsel yönelim kimliklerine; yaşa; engelliliğe yönelik ayrımcılık ve ayrımcı söylem her geçen gün şiddetlenerek artıyor. İklim değişikliği küresel bir afet olarak hepimizi birçok boyutta etkiliyor. Hızla yayılan yanlış ve eksik bilginin bireysel ve toplumsal olumsuz sonuçlarıyla daha sık karşılaşıyoruz. Tüm bunlarla beraber ifade özgürlüğü ve ayrımcılığa uğramama hakkının nasıl beraber varolabildiği tartışmaları sürüyor. İncEle Gençlik Kampı’nın amacı tüm bu küresel konulara gençlerin katılımını sağlamak ve arttırmaktır. Gençler ile bu konularda faaliyet göstermek, kamp sonrasında da faaliyetleri devam ettirebilmek için bir topluluk oluşturmayı amaçlamaktadır.

Sahne Topluluğu, nefret söylemi ve dezenformasyonla mücadele etmek ve toplumsal barış inşasına katkı sağlamak için bir araya gelerek  çalışan bir topluluktur.  Sahne Topluluğu’nun üyeleri eğitimler ve etkinliklerle nefret söylemi, dezenformasyon ve ilişkili konularda kapasitelerini güçlendirir güncel konular hakkında tartışmalara katılır ve  fikirlerini paylaşır. Bu bilgileri, üniversitelerde akran eğitimleriyle, video-broşür içeriği üreterek yaygınlaştırır ve bir topluluk olarak beraber hareket eder. 

Sahne Topluluğu ile ilgili detaylı bilgiye linkten erişilebilir.

Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi (SAHNE) projesi, nefret söylemi ve sahte haberlerin olumsuz etkilerine karşı kamuoyunu ve ilgili paydaşları bilgilendirmek amacıyla erken uyarı mekanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında,
(i) Dezenformasyon ve sahte haberleri, ayrımcı dili ve çevrimiçi nefret söylemini tespit etmek için bir erken uyarı sistemi geliştirilirken aynı zamanda gazeteciler, içerik üreticileri, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili paydaşların bilgi doğrulama, medya etiği ve kapsayıcı dil konularında kapasitelerini arttırmak için faaliyetler gerçekleştirilecektir.
(ii) Politikaları ve karar vericileri bilgilendirmek için sahte haberleri, nefret söylemlerini ve olası şiddet içeren çatışmaları tespit etmek için sosyal medyayı izleyerek erken uyarı sistemi geliştirilecektir.
(iii) Dezenformasyon ve yanlış/eksik bilgilendirme, sahte haber ve nefret söylemi konularında çevrimiçi eğitimler vererek gençlerin medya okuryazarlığını geliştirmektir. Gençler için atölye çalışmaları gerçekleştirmek ve özgür ifade alanı/ortamı oluşturmayı hedeflenmektedir.

Kamp boyunca yapılacak atölyeler ve yürütücüleri ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir. Bu atölyelere ek olarak atölye boyunca birçok oyun ve kültürel aktivite de olacaktır.

Asılsız Bilgi ve Bilgi Doğrulama Yöntemleri Atölyesi – Mehmet Şafak Sarı

Bu atölyede şu sorulara cevap aranacaktır.

 • Bilgi doğrulamanın temel kavramları nelerdir?
 • Asılsız bilgi türleri nelerdir?
 • Dezenformasyonun yayılma mekanizmaları nelerdir?
 • Dezenformasyon ve yayılma mekanizmaları ile etkili mücadele stratejileri nelerdir?
 • Yapay zekâ ve makine öğrenmesinin bu süreçteki rolü nedir?

Dijital Medya Okuryazarlığı – Mehmet Şafak Sarı

Bu atölyede şu sorulara cevap aranacaktır.

 • Medya okuryazarlığının temel kavramları nelerdir?
 • Medya, dünyayı algılamamızı ne şekilde etkiler? 
 • Dijital okuryazarlık ve Türkiye özelinde medya okuryazarlığına dair temel meseleler nelerdir?
 • Dezenformasyon, manipülasyon ve medya okuryazarlığı arasındaki ilişki nedir?
 • Dezenformasyon, manipülasyon gibi problemli alanlarda mücadele etmenin yolları nelerdir?
 • Medyanın güçlü etkisini anlamak ve eleştirel bir medya okuryazarı olabilmek için gereken becerileri nelerdir?

Şiddetsiz İletişim Atölyesi

Bu atölyede, Şiddetsiz iletişime dair şu temel sorulara cevaplar arayacak ve pratikler yapacağız:

 • Şiddetsiz İletişim (Nonviolent Communication – NVC) nedir ve temel prensipleri nelerdir?
 • Şiddetsiz İletişimin bireyler arasındaki empatiyi güçlendirmek ve çatışmaları çözmek gibi hedefleri nasıl gerçekleştirir?
 • Şiddetsiz İletişimin dört temel bileşeni – gözlem, duygu, ihtiyaç, ve istek – nedir ve bunlar etkili iletişim için neden önemlidir?
 • Şiddetsiz iletişim becerilerini nasıl geliştirebilir ve bu becerileri çeşitli durumlarda (eğitim, iş, medya, aile içi ilişkiler vb.) nasıl uygulayabiliriz?

Bu atölyede, teorik bilgiye ek olarak, şiddetsiz iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik pratik alıştırmalar da yapacağız.

İfade Özgürlüğü ve Küresel Eğilimler – Özgün Emre Koç

Bu atölyede şu sorulara cevap aranacaktır:

 • İfade özgürlüğünün belli başlı tanımları nelerdir?
 • İfade özgürlüğü neden önemlidir?
 • İfade özgürlüğünün tarihsel ve felsefi kökleri nelerdir?
 • İfade özgürlüğünü koruyan ve destekleyen temel metinler ve kurumlar nelerdir?
 • Avrupa Birliği’nin bu konudaki yaklaşımı ne şekilde açıklanabilir?
 • İfade özgürlüğü ile sansür, propaganda ve nefret söylemi arasındaki ilişki ve çelişkiler nelerdir?
 • İfade özgürlüğünü korumak için neler yapılabilir?

İklim Değişikliği İletişimi – Nur Banu Kocaaslan

Bu atölyede şu sorulara cevap aranacaktır:

 • İklim krizi nedir?
 • Sera etkisi nedir ve sera etkisini artıran nedenler nelerdir?
 • Dünya iklim krizini nasıl takip ediyor?
 • İklim krizinin günümüzdeki ve gelecekteki sonuçları nelerdir?
 • COP Zirveleri ve çözüme giden yol haritası
 • Paris Anlaşması nedir ve hedefleri nelerdir?
 • Türkiye iklim krizinden nasıl etkilenecek?
 • İklim krizi çözüm yolları nelerdir?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Bu atölyede, şu sorulara cevaplar aranacaktır:

 • Toplumsal cinsiyet kavramının temel ögeleri nelerdir?
 • Cinsiyet ayrımcılığı nedir?
 • Cinsiyet stereotipleri nelerdir?
 • Günlük hayatta sık karşılaştığımız toplumsal cinsiyet eşitsizliği vakalarına hangi örnekler verilebilir?
 • Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında hangi güncel tartışmalarla karşılaşıyoruz?
 • Toplumsal cinsiyet farkındalığı nasıl kazanılabilir?
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanımı için nelere dikkat etmeliyiz?

SAHNE topluluğunun bir parçası olmak isteyen 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri İncEle Gençlik Kampı’na başvurabilir.

Başvurular motivasyon, alanda daha önce çalışma ve başvuru sırasına göre değerlendirilecek ve seçim yapılırken cinsiyet dağılımı ve coğrafi denge ek olarak gözetilecektir. Bu nedenle başvurmak isteyen adayların ertelemeden başvurmaları önerilir.

Son Başvuru Tarihi: 5 Kasım 2023, 17:00’dir.

Sayfa sonunda ya da linkte yer alan formu doldurarak başvurabilirsiniz.

Kamp başvurusu ücretli değildir ve kamp kapsamında konaklama, yeme-içme, ulaşım ve atölyeler için gerekli materyaller SAHNE projesi tarafından karşılanmaktadır. 

Sorularınız için esahin@turkiyeavrupavakfi.org adresine mail atabilirsiniz.

Görüşmek üzere!

Asset 1sahne-logo