SAHNE Logo

Yeni medyanın yaygınlaşmasıyla iletişim araçlarının çeşitliliği arttı. Sosyal medya platformları aracılığıyla haber ve bilgi alma, yayma, haber kaynaklarına erişim kanalları da artmıştır. Sosyal medya platformuna üye her kullanıcı herhangi bir konu hakkında fikirlerini belirterek hızlı bir biçimde yayılma potansiyeline sahip içerikler üretebiliyor.  

Sosyal medya mecraları aracılığıyla bilgiye ve haberlere saniyeler içinde ulaşmak büyük bir avantaj sağlasa da, doğruluğundan emin olmadan, herhangi bir gruba yönelik ayrımcı ve nefret söylemi içerip içermediğini kontrol etmeden paylaşabilmek, çok kısa bir sürede dezenformasyonun yaygınlaşmasını ve de toplumsal kutuplaşmanın beslenmesini sağlıyor.  Toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesi mülteciler, azınlıklar, kadınlar, LGBTQİ+ gibi dezenavantajlaştırılmış grupları hedefe almayı ve bu gruplarla ilgili hali hazırda varolan önyargıları yineleyip, güçlendirmeyi kolaylaştırıyor.  Dolayısıyla, insan haklarını odağa alan ve insan hakları bağlamında ele alınacak mekanizmalara ihtiyacımız var.   

Sosyal medya, bilgiye erişimi ve haber almayı kolaylaştırma açısından erişebilirlik sağlasa da beraberinde getirdiği toplumsal sorunlara karşı iyileştirici çözümlere ihtiyacımız var. 

Sahne Blog;  incelemelerimizi, gündeme dair analizlerimizi ve haber içeriklerini, okuyucuların takip edebileceği ve paylaşabileceği bir blog sayfası oluşturmayı hedefliyor. Gerçekleştirdiğimiz sosyal medya izlemelerinin okuyucuya hızlı ve anlaşılır bir biçimde ulaştırmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen Sahne blog, proje kapsamında oluşturulan izleme raporlarından, gündelik hayata etki eden güncel olayları ele almaya varan geniş bir yelpazede içerik üretmeyi hedefliyor.

Soylu, AKP’nin sokak hayvanları hakkındaki yasa taslağına karşı mı çıktı?

Soylu’nun sokak köpeklerinin “uyutulmasını” öngören yasa taslağına karşı olduğu iddiası dezenformasyondan ibaret
TikTok’un politika değişikliği, teknoloji endüstrisinde yapay zekâ kullanımı için daha fazla koruma sağlamaya yönelik daha geniş bir girişimin parçası olarak görülüyor
Deepfake videoların Hint medyasında yer bulması, seçmenleri yanıltma ve dezenformasyon yayma riskini ciddi oranda artırıyor
Kehanetleriyle anılan Simpsons dizisinin eski bölümlerinde, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasının bilindiği iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı’nın öldüğü helikopter kazasının ardından güncel olmayan birçok video ve fotoğraf kazaya ait olduğu iddiasıyla paylaşıldı
Sergi, kişisel verilerimiz ve mikro hedeflemeyle fikir, görüş ve davranışlarımız arasındaki ilişkiyi ve bunun arkasındaki iş modellerini inceliyor