SAHNE Logo

Proje Hakkında

Türkiye’de barışçıl iletişime ve toplumsal kutuplaşmanın azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan SAHNE’nin proje açısından iki anlamı bulunmaktadır.

Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) kapsamında Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey, the Middle-East and North Africa hibe programı altında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarafından yürütülen; Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi (SAHNE) projesi, nefret söylemi ve sahte haberlerin olumsuz etkilerine karşı kamuoyunu ve ilgili paydaşları bilgilendirmek amacıyla erken uyarı mekanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında,
(i) Dezenformasyon ve sahte haberleri, ayrımcı dili ve çevrimiçi nefret söylemini tespit etmek için bir erken uyarı sistemi geliştirilirken aynı zamanda gazeteciler, içerik üreticileri, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili paydaşların bilgi doğrulama, medya etiği ve kapsayıcı dil konularında kapasitelerini arttırmak için faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
(ii) Politikaları ve karar vericileri bilgilendirmek için sahte haberleri, nefret söylemlerini ve olası şiddet içeren çatışmaları tespit etmek için sosyal medyayı izleyerek erken uyarı sistemi geliştirilecektir.
(iii) Dezenformasyon ve yanlış/eksik bilgilendirme, sahte haber ve nefret söylemi konularında çevrimiçi eğitimler vererek gençlerin medya okuryazarlığını geliştirmektir. Gençler için atölye çalışmaları gerçekleştirmek ve özgür ifade alanı/ortamı oluşturmayı hedeflenmektedir.

Türkiye Avrupa Vakfı

Türkiye’nin Avrupa Birligine tam uyelik yolculuğu kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek, kamu ve sivil toplum diyaloğunu geliştirmek, vatandaşların demokratik ve aktif katılımını canlandırmak ve aktif gençlik katılımı konusunda farkındalık yaratmak projeler ve faaliyeler yürütmektedir.

  • Türkiye Avrupa Vakfı, insanlığın ortak değerlerini, bu çerçevede insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç saymaktadır. TAV, demokrasiyi ve insan haklarının korunması ve gelişmesi için proje ve faaliyetler yürütmektedir.
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde 19. Maddesinde belirtildiği üzere “herkes düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir” hükmünü içermektedir. İfade özgürlüğü demokrasinin temel unsurlarından biridir ve her yurttaşın bilgiye erişim ve haber alma kaynaklarına erişebilme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle basın yalnızca yazılı, radyo ve televizyon yayınları kapsamakla kalmaz aynı zamanda sosyal medyayı da içermelidir. Bu kapsamda sahte haber ve nefret söylemi bağlamında faaliyetler yürütererek demokrasiye ve toplumsal barışa katkı sunmayı amaçlamaktadır.

eBrandValue

eBrandValue, kurumların işleyişlerini etkileyen stratejilerle kamuoyu algısını uyumlu hale getirmede sosyal medya verilerinin sentezlenmesi vizyonuyla 2013 yılında kurulmuştur. Geliştiriciler ve analistlerden oluşan bir ekiple, ortaklarının başarısını sağlamak için büyük veriyle sosyal medya verisinin analizi üzerine çalışmaktadır. eBrandValue , sürekli gelişen alanları takip ederek ortaklarının ilerlemesine yardımcı olmak için değerli görüşler ve öneriler sunmaktadır.