SAHNE Logo

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

TÜRKİYE AVRUPA VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak  Türkiye Avrupa Vakfı (“Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKAMIZ” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

a)Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla topluyoruz ve verileri işleme dayanağımız

 • Hesap Verilerinizi ; Bazı özellikleri kullanmak (ör. içeriğe erişmek) için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmekte olup bu işlem, e-posta adresinizi, parolanızı ve hesap ayarlarınızı toplamamızı ve saklamamızı gerektirir. Bültene üye olmak için sadece e-mail adresinizi talep ederiz. Sitede bazı özellikleri kullanırken meslek, doğrulama fotoğrafı, doğum tarihi, ilgi duyulan yetkinlikler ve telefon numarası dahil olmak üzere ek bilgiler vermeniz istenebilir. Hesap verilerinizi işleme dayanağımız sözleşmenin yerine getirilmesi meşru menfaatler (hizmet sağlama, kimlik doğrulama, dolandırıcılığı önleme ve güvenlik, iletişim)
 • Profil Verilerinizi; Ayrıca kullanıcı olarak zorunlu olarak istenmese de fotoğraf, başlık, özgeçmiş, dil, web sitesi bağlantısı, sosyal medya profilleri, ülke veya diğer veriler gibi profil bilgileri sağlamayı seçebilirsiniz. Profil Verilerinizi isminiz soy isminiz dışında herkese açık olarak başkaları tarafından görüntülenebilmesini tercihen değiştirebilirsiniz. Profil verilerinizi işleme dayanağımız sözleşmenin yerine getirilmesi, meşru menfaatler (platform işlevlerinin iyileştirilmesi, içerik kaynak bilgilerinin iletilmesi içindir.
 • Paylaşılan içeriklere ilişkin veriler; Hizmetler’in bazıları, içerik hakkında yorumlar yayınlamak, sorular sormak veya yanıtlamak, kullanıcılarla portal üzerinden yorum yapmanız dahil olmak üzere diğer kullanıcılarla etkileşime girmenize izin verir. Bu tür paylaşılan içerikler, nerede yayınlandığına bağlı olarak diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Bu verileri işleme dayanağımız sözleşmenin yerine getirilmesi, meşru menfaatler (platform işlevlerinin iyileştirilmesi, hizmet sağlama) amacıyladır.
 • Öğrenim verileri; İçeriklere erişim sağladığınızda hangi kurslara, uygulamalı çalışmalara başladığınız ve hangilerini tamamladığınız; katılım belgenizi, eğitmenlerle ve diğer kullanıcılarla etkileşimleriniz ve diğer öğeler dahil olmak üzere belirli verileri toplarız. Bu verileri işleme dayanağımız sözleşmenin yerine getirilmesi, meşru menfaatler (platform işlevlerinin iyileştirilmesi, hizmet sağlama) amacıyladır
 • İletişim ve desteğe ilişkin veriler; Destek almak veya bir sorun ya da endişe bildirmek (bir hesap oluşturmuş olsanız da olmasanız da) için bizimle iletişime geçmeniz halinde sizin hakkınızda iletişim bilgileri, mesajlar ve adınız, e-posta adresiniz, mesajlarınız, konumunuz, TAV kullanıcı kimliğiniz, sizin sağladığınız ve bizim otomatik yöntemlerle topladığımız (aşağıda yer verdiğimiz) diğer tüm bilgiler gibi, diğer verileri toplar ve saklarız. Bu verileri, bu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde size yanıt vermek ve sorunuzu ya da endişenizi araştırmak için kullanırız. Bu verileri işleme dayanağımız sözleşmenin ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaatler (müşteri desteği, teknik destek)

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Vakıf tarafından yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen ve yukarıda açıklanan kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak;

 • Diğer Kullanıcılar ve Eğitmenlerle: Ayarlarınıza bağlı olarak, paylaştığınız içerik ve profil verileri, diğer öğrenciler ve eğitmenler dahil olmak üzere herkese açık olarak görüntülenebilir. Bir eğitmene ya da öğretim asistanına soru sorduğunuzda bilgileriniz (adınız dahil) herkese açık olarak görüntülenebilir. (Hesap Verileri; Profil Verileri; Paylaşılan İçerik)
 • Hizmet Sağlayıcılar, Yükleniciler ve Acentelerle: Bizim adımıza veri analizi, pazarlama ve reklam hizmetleri (yeniden hedeflenen reklamcılık dahil), e-posta ve barındırma hizmetleri ile müşteri hizmetleri ve desteği gibi hizmetler sağlayan üçüncü taraflarla verilerinizi paylaşırız. Bu hizmet sağlayıcılar kişisel verilerinize erişebilir ve bunları yalnızca bizim talimat verdiğimiz şekilde, talep edilen hizmeti sağlamak için kullanmaları gerekir. (Tüm veri kategorileri)
 • İş Ortaklarıyla: Hizmetlerimizi dağıtmak ve TAV’a trafik çekmek için başka web siteleriyle ve platformlarla sözleşmelerimiz mevcuttur. Konumunuza bağlı olarak bu güvenilir ortaklarla verilerinizi paylaşabiliriz. (Hesap Verileri; Öğrenim Verileri; İletişim ve Destek; Sistem Verileri)
 • Analiz ve Veri Zenginleştirme Hizmetleriyle: Google Analytics gibi üçüncü taraf analiz araçlarını ve SAHNE Topluluğu Platformu gibi veri zenginleştirme hizmetlerini kullanımımız kapsamında, belirli iletişim bilgilerini veya kimlik bilgisi kaldırılmış verileri paylaşırız. Kimlik bilgisi kaldırılmış veriler, adınız ve e-posta adresiniz gibi bilgileri kaldırıp bunları bir simgesel kimlikle değiştirdiğimiz veriler anlamına gelir. Bu, bu analiz hizmeti sağlayıcılarının analiz hizmetleri sunmasını veya verilerinizi herkese açık veri tabanı bilgileriyle (diğer kaynaklardan iletişim bilgileri ve sosyal bilgiler dahil) karşılaştırmasını sağlar. Bunu sizinle daha etkili ve özelleştirilmiş şekilde iletişim kurmak için yaparız. (Hesap Verileri; Sistem Verileri; Kullanım Verileri; Çerez Verileri)
 • Sosyal Medya Özelliklerini Sunmak için: Hizmetler’deki sosyal medya özellikleri (Facebook Beğen düğmesi gibi) üçüncü taraf sosyal medya sağlayıcısının IP adresiniz ve Hizmetler’in hangi sayfalarını ziyaret ettiğiniz gibi şeyleri toplamasına ve özelliği etkinleştirmek için bir çerez ayarlamasına olanak sağlayabilir. Bu özelliklerle etkileşimleriniz, üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabidir. (Sistem Verileri; Kullanım Verileri; Çerez Verileri)
 • Reklam için: Gelecekte reklam destekli bir gelir modeli kullanmaya karar vermemiz halinde, kullanıcılarımız arasındaki genel demografi ve tercih bilgilerini göstermek için belirli Sistem Verilerini ve Kullanım Verilerini kullanabilir ve üçüncü taraf reklam verenlerle ve ağlarla paylaşabiliriz. Ayrıca reklam verenlerin, Veri Toplama Araçları (Bölüm 2.1’de ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde) aracılığıyla Sistem Verileri toplamasına ve bu verileri kullanıcı deneyiminizi kişiselleştirmek (davranışsal reklam aracılığıyla) ve web analizi yapmak üzere size hedeflenen reklam sunmak amacıyla kullanmalarına izin verebiliriz. Reklam verenler de sizin hakkınızda topladıkları verileri bizimle paylaşabilir. Daha fazla bilgi edinmek veya reklam ağlarının davranışsal reklamlarını iptal etmek için aşağıdaki Bölüm 6.1’e bakın (Verilerinizin Kullanımıyla İlgili Tercihleriniz). İptal etmeniz halinde size genel reklamların gösterilmeye devam edileceğini unutmayın. (Sistem Verileri)
 • Güvenlik ve Yasal Uyum için: İfşanın şu niteliklerde olduğunu (yalnızca kendi takdir yetkimize dayalı olarak) düşünmemiz halinde verilerinizi (tüm veri kategorileri) üçüncü taraflara ifşa edebiliriz:
 • Bir adli, resmi veya yasal soruşturma, emir veya işlem kapsamında talep edilmesi;
 • Geçerli bir mahkeme celbi, emir veya başka yasal geçerliliği olan talep kapsamında makul şekilde gerekli olması;
 • Kullanım Şartlarımız’ı, Gizlilik Politikamız’ı ve diğer yasal sözleşmeleri yürütmek içi makul ölçüde gerekli olması;
 • Dolandırıcılık, suistimal, kötüye kullanım, olası kanun (veya kural ya da düzenleme) ihlalleri veya güvenlik ya da teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya ele almak için gerekli olması;
 • Ayrıca bu Gizlilik Politikası kapsamındaki ifşa yükümlülüklerimizi ve haklarımızı değerlendirmek amacıyla sizin hakkınızdaki verileri denetçilerimize ve hukuk danışmanlarımıza ifşa edebiliriz veya
 • Kanunların gerektirmesi veya izin vermesi.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Vakıf tarafından fiziki ortamda, matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmi belgeler ve yazılı beyanlar ile elektronik ortamda ise e-mailler, cep telefonu uygulamaları, web sitelerimiz ve bu sitelerimizde çalışan çerez ve piksel gibi teknolojiler, sosyal medya hesapları, Vakıfımızın faaliyetlerine özgülenmiş olan yazılımlar, online iletişim formları ve Vakıfımızın iş birliği içerisinde olduğu iş ortakları üzerinden toplanmaktadır.

ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Ancak şunu unutmamalısınız ki bazı kişisel verilerinizin silinmesini isteseniz dahi yasal yükümlülüklere yardımcı olmak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi icra etmek dahil olmak üzere bunun için yasal bir amacımız olduğu süre boyunca (ve geçerli kanunlara uygun şekilde) verilerinizi saklarız. Bu tür verileri hesabınız sonlandırıldıktan sonra bu Gizlilik Politikası uyarınca saklamaya ve paylaşmaya devam edebiliriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespit edecek belgelerle birlikte, TAV VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU‘nun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile TÜRKİYE AVRUPA VAKFI Koşuyolu, İsmail Paşa Sk. No:47, 34718 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak info@sahneprojesi.org adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya Vakfımıza daha önce bildirilen ve Vakfımız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile gerçekleştirebilirsiniz. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Vakfımız tarafından azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır.

Vakfımız, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak Vakfımız tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Vakfımız bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.