SAHNE Logo

Başvuru sırasında doldurulması zorunlu belgeleri aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz:

İncEle Alt Hibe Programı

Türkiye’de hak temelli faaliyetler yürüten 10 farklı sivil toplum kuruluşuna toplam 50.000 Avro hibe desteği sağlanacaktır.  Her bir projeye 5000 Avro hibe desteği sağlanacaktır.

İncEle Alt Hibe Programı ve proje faaliyetlerinin bir parçası olarak bu çağrı, Türkiye’de yaşayan yurttaşları nefret söylemi ve sahte haberlerin yarattığı tehlikeler konusunda uyarmayı, bu tehlikelere karşı duyarlı hale getirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarını insan hakları odaklı ve nefret söylemi, ayrımcı dil ve dezenformasyonla mücadele eden karşı anlatılar geliştirmeleri için desteklemeyi amaçlamaktadır. Hibe yararlanıcılarının projeleri, inceleyerek sahte haber, nefret ve ayrımcı söylemleri önlemenin önemi konusundaki farkındalığı güçlendirecektir. Başvuru sahipleri, ayrımcılık, nefret söylemi ve dezenformasyon ile mücadele çalışmalarına yerel ve/veya ulusal düzeyde katma değer üretmeyi ve toplumsal barış inşasına katkıda bulunmayı amaçlamalıdır.

Genel Amacı: İncele alt hibe programının genel amacı; çevrimiçi nefret söylemi, ayrımcı söylem ve sahte haberlerle mücadele için sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bağımsız gazeteciler, yerel gazeteciler, aktivistler ve/veya içerik üreticiler ile iş birliklerini teşvik ederek iyi gazetecilik uygulamalarını geliştirmek ve toplumsal barış inşasına katkı sağlamaktır.

Tema No

İncele Alt Hibe Programı Ana Hedefleri

Tema 1: İncele İzle

Ayrımcılık ve nefret söylemi ile mücadelenin önemi, savunmasız gruplara veya azınlıklara yönelik nefret söyleminin ve ayrımcılığın yarattığı tehlikeler hakkında genel kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve ayrımcılığa, ırkçılığa karşı anlatılar geliştiren izleme ve araştırma stratejileri geliştirmek.

Tema 2: İncele Önle/ Paylaş

Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dezenformasyon ve sahte haberlerin önlenmesi için iyi gazetecilik uygulamalarına yönelik projelerin desteklenmesi.

Tema 3: İncele Katıl

- Medya alanında özellikle çevrimiçi nefret söylemi ve ayrımcılık bağlamında STK’lar ve gazeteciler, bağımsız içerik üreticileri destekleyerek iş birliği olanaklarını arttırmak,

- İfade ve basın özgürlüğünün korunması için sivil toplum kuruluşları ile bağımsız gazeteciler ve alternatif medya ve yeni medya kuruluşlarının iş birliğini teşvik etmektir.

****Tema numaraları sadece konuları kategorize etmek için belirtilmiştir. Herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.

İncele Alt Hibe Programının Öncelik Alanları
Proje teklifleri, belirtilen temalar kapsamında yazılmış öncelik alanlarından en az birini kapsayabilir veya birden fazla öncelik alanlarını içerebilir.

Tema 1: İncele İzle

 • Özellikle sosyal medya platformlarında toplumsal kutuplaşmaya ve mültecilere, kadınlara, LGBTİQ+’lara karşı olası tehdit, çatışma riski oluşturan nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadelenin desteklenmesi,
 • Politika, gazetecilik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kategorilerinde sosyal medyada siber nefret, siber zorbalık, nefret söylemi ve ayrımcılığı yönelik savunuculuk yaparak gazetecilerin ve bağımsız içerik üreticilerinin iyi gazetecilik uygulamaları kapsamında kapasitesinin güçlenmesi,

Tema 2: İncele Önle/Paylaş

 • Pazarcık merkezli Kahramanmaraş depremleri nedeniyle dinsel, etnik, cinsiyet veya politik nedenlerle örgütlenen nefret söylemi, sahte haberlerin ve dezenformasyonun önlenmesi.
 • İyi gazetecilik uygulamalarının ve mekanizmalarının gelişmesini sağlayarak insan haklarını merkeze alan ve toplumsal cinsiyete duyarlı doğru bilgiye erişim ve haber alma hakkını desteklemek.

Tema 3: İncele Katıl

 • Depremden etkilenen bölgelerde haber içeriği üreten yerel medya kuruluşları, gazeteci, bağımsız içerik üreticilerini destekleyerek görünür kılınmaya kesişen ayrımcılık ile mücadele ederek ifade ve basın özgürlüğü hakkının korunması.
 • Sahte haber ve araştırmacı gazetecilik alanında faaliyet gösteren STK’lar ile yerel gazeteciler arasında işbirliğini teşvik ederek iş birliği uygulamaları keşfetmelerine destek olmak.

Proje teklifleri gerekçelendirilerek aşağıdaki kesişen öğeleri içerebilir:

 • Depremden etkilenen bölgelerden gelen veya depremden etkilenen illerde faaliyet yürüten başvuralar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  -Bölgesel düzeyde olanlar da dahil olmak üzere, yerel medya kuruluşları, bağımsız gazeteci ve içerik üreticilerle SAHNE projesi kapsamında toplulukların oluşumu.
 • Sosyal medyada iklim dezenformasyonundan kaynaklanan acil eylem planı iklim hedeflerine uyum ve müdahale planlarının hafiflemesi ve bu bağlamda iklim değişikliği ve küresel ısınma çevresindeki sahte haber, iklim dezenformasyonu ve mezenformasyon ile mücadele
 • İfade ve basın özgürlüğü kapsamında medya aktivizmini destekleyerek nefret söylemi ve dezenformasyon ile mücadelede regülasyonlar için savunuculuk zeminini hazırlamak.

Proje Uygulama Süresi: Başlangıcından bitişine kadar 6 aydan az sürmemeli ve 9 ayı geçmemelidir.

Doğrudan hedef kitle aşağıdakiler olabilir:
- Gazetecilik: yerel gazeteciler, bağımsız gazeteciler, aktivistler ve içerik
üreticileri, dijital medya ve/veya yeni medya kuruluşları.
- Sivil Toplum Kuruluşları: Hak temelli çalışmalar yürüten STK’lar, ayrımcılık ve
insan hakları ihlallerinin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüten STK’lar, araştırmacı
gazetecilik ve gazetecilik meslek odaları ve birlikleri.
-Gençler, Kadınlar, LGBTİQ+ bireyler, mülteciler, azınlıklar

Proje Uygulama Yeri: Türkiye

İncele alt hibe programına kimler başvurabilir?

 • Tüzel kişiliğe sahip Türkiye’de kurulmuş kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
  (Dernek, Vakıf, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Sosyal Girişimler,
  Platformlar)
 • Hibe başvurusu yapan kurum, aynı şartları sağlayan başka bir kurum il ortak başvuru yapabilir.

Başvurunuzu SAHNE Topluluğu'na üye olarak gerçekleştirebilirsiniz.

SAHNE Topluluk 

SAHNE topluluğu olarak ayrımcı söylem, nefret söylemi ve dezenformasyonun yayılmasını önlemek, insan haklarına erişimde eşitliği sağlamak, ayrımcılık ve ilişkili konularda farkındalık yaratmak ve bilgimizi artırmak, bu konular hakkında tartışmak ve fikir üretmek için beraber incelemeye davet ediyoruz.

Topluluğa kimler katılabilir?

 • Çevrimiçi nefret söylemiyle mücadele etmek ,
 • Sahte haber ve dezenformasyonun yaygınlaşmasını önlemek,
 • Ayrıcımlıkla mücadele ederek toplumsal barışın inşasına katkıda bulunmak isteyen,

18 yaşından büyük herkes SAHNE topluluğun üyesi olabilir. 

 SAHNE Topluluk Üyesi Olarak Neler Yapabilirsin? 

Nefret söylemi ve dezenformasyon gün geçtikçe dini, etnik, cinsiyet ve cinsel yönelim, azınlık kimliklerini hedef alarak bu kimliklerin ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine yol açabilecek sonuçlara neden oluyor. 

SAHNE topluluğunun bir parçası olarak dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadelenin bir parçası olabilirsin. 

 • #incEle topluluğu: Proje ekibi ile beraber çalışıp sosyal medyada nefret söylemi ve sahte haberlerin tespiti, analizi ve raporlaştırılmasına destek sağlar. Karşılaştığı, dezenformasyon ve nefret söylemi içerebilecek içerikleri toplulukla paylaşır. 
 • Blog topluluğu: İnsan hakları, ayrımcılık, nefret söylemi, dezenformasyon konularında SAHNE blog’ta yayınlanmak üzere içerikler üreterek kaynakların artmasına destek sağlar
 • Erken uyarı sistemi topluluğu: Proje kapsamında geliştirdiğimiz erken uyarı sistemi mobil aplikasyonunu kullanarak geri bildirim vermek ve bilgi doğrulamasına katkıda bulunmak için proje kapsamındaki eğitimleri tamamlamış gazetecilerdir.
 • Tasarım ve sosyal medya topluluğu: Web sitesinde ve sosyal medyada paylaşılacak içeriklerin tasarım süreçlerine destek olur.
 • Yaygınlaştırma topluluğu: Proje çıktılarını, içerikleri ve duyuruları sosyal medyada, üniversitede standlar aracılığı ile, akran çalışmalarıyla yaygınlaştırarak nefret söylemi ve dezenformasyonla mücadeleye katkı sağlar. 
 • Proje topluluğu: Proje faaliyetleri ve organizasyonlarında lojistik destek sağlar.

Topluluğa nasıl katılabilirim? 

 • BURADAN kaydını tamamla,
 • Giriş yap, 
 • Bildirimleri açarak güncel mesajlardan, eğitim ve etkinlik duyurularından haberdar ol, Oryantasyon toplantılarına katıl, 
 • Eğitimleri tamamla, 
 • Diğer topluluk üyeleriyle iletişime geç,
 • Topluluk kurallarını gözeterek fikirlerini paylaş!