SAHNE Logo

Açık Kaynaklar

Türkiye’de ve Dünya’da nefret söylemi, sahte haber, dezenformasyon, ifade özgürlüğü ve politika belgesi açısından önem arz eden akademik çalışmalardan, raporlardan, sözleşme ve politika kararlarından oluşan açık kaynakları içermektedir.

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7418 (2022)

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5651, (2007)

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurulu Kararı, İnternetin Güvenli Kullanımı. (2011)

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7253, (2020)

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

Türkiye Venedik Komisyonu ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü (Dgı) Acil Ortak Görüşü, (2022) Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısı “Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi” İle İlgili Hüküm Hakkında

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

European Commission, Communicatıon From The Commıssion To The European Parliament, The Council, The European Economıc And Social Commıttee And The Committee Of The Regıons, Tackling Online Disinformation: A European Approach (2018)

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

EU Guidelines On Freedom Of Expression Online and Offline

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

Council Of The European Union, (2019), Assessment Of The Code Of Conduct On Hate Speech On Line State Of Play

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

Combating Hate Speech And Hate Crime “The Legal And Policy Framework In The Eu”

Hukuk/ Mevzuat/ Düzenleme

Communication From The Commission To The European Parliament And The Council, (2021) “A More Inclusive And Protective Europe: Extending The List Of Eu Crimes To Hate Speech And Hate Crime”